O autorovi / životopis

Dávid Baffi

 • 06-015 – Dávid Baffi

  06-015

  Akryl na plátne

  Šírka: 240 cm
  Výška: 190 cm

 • 07-015 – Dávid Baffi

  07-015

  Akryl na plátne

  Šírka: 200 cm
  Výška: 140 cm

 • 11-014 – Dávid Baffi

  11-014

  Akryl na plátne

  Šírka: 200 cm
  Výška: 140 cm

 • 14-014 – Dávid Baffi

  14-014

  Akryl na plátne

  Šírka: 240 cm
  Výška: 150 cm

 • 04-016 – Dávid Baffi

  04-016

  Akryl na plátne

  Šírka: 240 cm
  Výška: 70 cm

 • 05-016 – Dávid Baffi

  05-016

  Akryl na plátne

  Šírka: 240 cm
  Výška: 70 cm

 • 06-016 – Dávid Baffi

  06-016

  Akryl na plátne

  Šírka: 120 cm
  Výška: 100 cm

 • Bez názvu 2 – Dávid Baffi

  Bez názvu 2

  Akryl na plátne

  Šírka: 80 cm
  Výška: 65 cm

 • 01 - 017 – Dávid Baffi

  01 - 017

  Akryl na plátne

  Šírka: 280 cm
  Výška: 100 cm

 • 016 – Dávid Baffi

  016

  Akryl na plátne

  Šírka: 280 cm
  Výška: 130 cm

 • Bez názvu – Dávid Baffi

  Bez názvu

  Uhoľ na papieri

  Šírka: 150 cm
  Výška: 250 cm

Dávid Baffi: životopis

Dávid Baffi

Dávid Baffije jednou z najvýraznejších osobnosti súčasnej slovenskej maľby. Patrí k predstaviteľom skupiny tzv. csudaiovcov, ktorí spoluvytvárali podobu slovenského umenia po roku 2000. Viacerí absolventi štúdia v IV. ateliéri maľby prof. Ivana Csudaia na VŠVU z rokov 2005 - 2009 sú už dnes považovaní za "klasikov súčasnej mladej maľby, ktorých tvorba spoluformuje aktuálne trendy a indikuje ďaľšie smerovanie umeleckého diania . Baffi vo svojom umeleckom programe neustále hľadá vlastnú definíciu hraníc abstrakcie, v rámci ktorej sú preňho východiskovými štruktúry hmoty, vlastnosti farieb a modelovacie schopnosti svetla prenášané do vizuálneho jazyka maľby. Každé zviditeľnené gesto jeho tvorivého procesu tlmočí výsledok racionálnej maliarskej analýzy. Formálne kvality obrazov odkazujú k modernistickej tradícii gestickej maľby - k spontánnemu a ráciom neriadenému maliarskemu prejavu. Pri bližšom preskúmaní však odhaľujú svoj zásadný rozmer - premyslené komponovanie farieb a tvarov a odsledovateľné stopy interakcií hmoty v čase a priestore, pripomínajúce až animačné fázovanie pohybu. Jeho kompozície sa dajú nazvať "choreografiami" ťahov štetca, pohybov, ktoré vedú k silnému vizuálnemu efektu prelínania a prerastania rovín a tvarov v priestore (väčšinou) veľkorozmerného plátna. Každý z Baffiho obrazov má svoj pôvod v konkrétnom vizuálnom zážitku, ktorý je následne modifikovaný prostredníctvom počítačovej grafiky a (alebo) upravený autorským zásahom pri prenášaní na plátno. Predloha sa analyticky rozpadáva do fragmentov, roviny sa prekrývajú a znovu spájajú v nových útvaroch. Autor v rámci malieb divákovi poskytuje malé náznaky, body cielene priťahujúce pohľad, ktoré sám nazýva "šperkami". Prostredníctvom nich umožňuje divákovým očiam zachytiť pôvodný tvar a rozvinúť ho vo vlastnej imaginácii.

Diana Majdakova

Dub Gallery na facebooku
YouTubeInstagram