Dávid Baffi – Bez názvu

Uhoľ na papieri
Šírka: 150 cm
Výška: 250 cm
Dub Gallery na facebooku
YouTubeInstagram