Dub Gallery

Dub Gallery je unikátna súkromná galéria súčasného umenia, ktorá sa nachádza v malebnom mestečku Pelhřimov. Zameraním galérie je vytváranie exkluzívneho výberu diel súčasných českých a slovenských umelcov.

Našou filozofiou je preferencia kvality pred kvantitou a blízky osobný kontakt so všetkými zastupovanými umelcami i zberateľmi. Dub Gallery preto začína s nízkym počtom prezentovaných umelcov, ktorý bude postupom času zvyšovať. Program galérie je zacielený na mapovanie slovenskej scény najmä v oblasti maľby a kresby posledných rokov.

Pelhřimov

Myšlienku založenia galérie práve tu podporila intímna atmosféra malého mesta spolu s jeho strategickou polohou. Pelhřimov sa nachádza v dostupnej vzdialenosti od veľkých miest - cca hodinu jazdy z Prahy, z Brna i z Českých Budějovic. To umožňuje tak flexibilitu nášho pohybu a možnosť rýchleho spojenia s klientom, ako aj kontakt s kultúrnym dianím vo významných centrách českého umenia.

Odborná garancia

Galéria úzko spolupracuje s českými a slovenskými teoretikmi umenia Mgr. Peterom Vaňousom Ph.D. a Mgr. Dianou Majdákovou, dlhoročnou kultúrnou manažérkou, kurátorkou a lektorkou súčasného umenia. Svojimi znalosťami a skúsenosťami z praxe odborne garantujú portfólio umelcov a diel Dub Gallery. Zabezpečujú živý a neustále aktuálny kontakt s českou a slovenskou scénou a zastrešujú kurátorskú prípravu výstav a textovú kvalitu sprievodných materiálov.

Umelecká kvalita

Umelci a ich diela sú vyberaní na základe kritérií vypracovávaných v spolupráci s garantami. V prvom rade je to relevantná pozícia umelca na slovenskej umeleckej scéne, portfólio zrealizovaných výstav, publikácií a reflexia jeho tvorivej činnosti. Diela sú posudzované aj z hľadiska ich investičnej hodnoty a potenciálneho úspechu na trhu s umením. Nemenej dôležitým kritériom pre výber Dub Gallery je aj výtvarná a estetická kvalita, ktorá umožňuje zberateľom nielen získať dielo vysokej hodnoty, ale aj reprezentatívny obraz do interiéru.

Garancia ceny

Ľudia majú často ku cenám diel v galérii nedôveru. Domnievajú sa, že musia byť nutne prehnane navýšené a obracajú sa preto priamo na umelcov. My v Dub Gallery sme si vedomí, že ani osvietený zberateľ netúži zaplatiť za dielo zbytočne viac, ako je nutné. Naše ceny sú tvorené na princípe transparentnej dohody s umelcom, kedy sa cena oproti aukciám či ateliérovému predaju nenavyšuje. V Dub Gallery preto kúpite diela umelcov vždy za aktuálne a výhodné ceny. Zisk galérie je použitý na profesionálne zastupovanie umelca a koncepčné budovanie jeho značky na českom, slovenskom i zahraničnom trhu s umením.

Individuálny prístup

V Dub Gallery sa snažíme, aby bola návšteva príjemná a obohacujúca pre všetky typy návštevníkov - či už ide o zberateľov, študentov alebo náhodných záujemcov o umenie. Preferujeme osobný kontakt s divákom, spojený s rozhovorom pri káve alebo čaji v prostredí našej galérie. Radi zodpovieme na vaše otázky a pripravíme vám ponuku na rozšírenie zbierky umenia, skrášlenie interiéru obrazmi, alebo vás iba prevedieme po vystavených dielach a priblížime vám, prečo ich považujeme za to najlepšie, čo české a slovenské maliarstvo aktuálne poskytuje.

Dub Gallery na facebooku
YouTubeInstagram