Newcomer Dub Gallery — predajná galéria súčasného umenia

Dub Gallery svojím návštevníkom a zákazníkom poskytuje vždy aktuálny výber z toho najkvalitnejšieho na súčasnej scéne.

Portfólio spolupracujúcich umelcov je tvorené starostlivo a stavia na dôvere v budúcu hodnotu prezentovaných diel. Preto Dub Gallery stále rozširuje rady o výtvarníkov, ktorí budú postupne zaraďovaní do jej programu. Tendencie sa menia pomerne rýchlo a nových talentov stále pribúda. Preto sme sa rozhodli otvoriť dvere ďalším umelcom mladej generácie a zdynamizovať tým našu ponuku. V sekcii Newcomer budete môcť spoznať výtvarníkov, s ktorými práve nadväzujeme spoluprácu a budete sa s nimi stretávať stále častejšie aj v budúcnosti. Dúfame, že sa v galérii osvedčia a stanú sa našimi novými plnohodnotnými členmi. Veríme, že vás naši “newcomeri” zaujmú rovnako ako nás. Spoznajte budúcnosť Dub Gallery už dnes.

Dub Gallery na facebooku
YouTubeInstagram