Dub Gallery — predajná galéria súčasného umenia

Dub Gallery je unikátna súkromná galéria súčasného umenia, ktorá sa nachádza v malebnom mestečku Pelhřimov. Zameraním galérie je vytváranie exkluzívneho výberu diel súčasných českých a slovenských umelcov. Našou filozofiou je preferencia kvality pred kvantitou a blízky osobný kontakt so všetkými zastupovanými umelcami i zberateľmi. Program galérie je zacielený na mapovanie českej a slovenskej scény najmä v oblasti maľby a kresby posledných rokov.

dvoj smyslný

Dub Gallery
Dub Gallery na facebooku
YouTubeInstagram