Dávid Baffi – 06-016

Akryl na plátne
Šírka: 120 cm
Výška: 100 cm
Dub Gallery na facebooku
YouTubeInstagram