Dub Gallery

Dub Gallery je unikátní soukromá galerie současného umění, která se nachází v městečku Pelhřimov. Zaměřením galerie je vytváření exkluzivního výběru děl současných českých a slovenských umělců.

Naší filozofií je preference kvality před kvantitou a blízký osobní kontakt se všemi zastoupenými umělci i sběrateli. Dub Gallery proto začíná s nízkým počtem prezentovaných umělců, který bude postupem času zvyšovat. Program galerie je zaměřen na mapování slovenské scény zejména v oblasti malby a kresby posledních let.

Pelhřimov

Myšlenku založení galerie právě zde podpořila intimní atmosféra malého města spolu s jeho strategickou polohou. Pelhřimov se nachází v dostupné vzdálenosti od velkých měst - cca hodinu jízdy z Prahy, z Brna i z Českých Budějovic. To umožňuje jak flexibilitu našeho pohybu a možnost rychlého spojení s klientem, jakož i kontakt s kulturním děním ve významných centrech českého umění.

Odborná garance

Galerie úzce spolupracuje s českými a slovenskými teoretiky umění Mgr. Petrem Vaňousem Ph.D. a Mgr. Dianou Majdákovou, dlouholetou kulturní manažerkou, kurátorkou a lektorkou současného umění. Svými znalostmi a zkušenostmi z praxe odborně garantují portfolio umělců a děl Dub Gallery. Zabezpečují živý a neustále aktuální kontakt s českou a slovenskou scénou a zastřešují kurátorskou přípravu výstav a textovou kvalitu doprovodných materiálů.

Umělecká kvalita

Umělci a jejich díla jsou vybíráni na základě kritérií vypracovávaných ve spolupráci s garanty. V první řadě je to relevantní pozice umělce na slovenské umělecké scéně, portfolio zrealizovaných výstav, publikací a reflexe jeho tvůrčí činnosti. Díla jsou posuzována i z hlediska jejich investiční hodnoty a potenciálního úspěchu na trhu s uměním. Neméně důležitým kritériem pro výběr Dub Gallery je i výtvarná a estetická kvalita, která umožňuje sběratelům nejen získat dílo vysoké hodnoty, ale i reprezentativní obraz do interiéru.

Garance ceny

Lidé mají často k cenám děl v galerii nedůvěru. Domnívají se, že musí být nutně přehnaně navýšené a obracejí se proto přímo na umělce. My v Dub Gallery jsme si vědomi, že ani osvícený sběratel netouží zaplatit za dílo zbytečně víc, než je nutné. Naše ceny jsou tvořeny na principu transparentní dohody s umělcem, kdy se cena oproti aukcím nebo ateliérovému prodeji nenavyšuje. V Dub Gallery proto koupíte díla umělců vždy za aktuální a výhodné ceny. Zisk galerie je použit na profesionální zastupování umělce a koncepční budování jeho značky na českém, slovenském i zahraničním trhu s uměním.

Individuální přístup

V Dub Gallery se snažíme, aby byla návštěva příjemná a obohacující pro všechny typy návštěvníků - ať už jde o sběratele, studenty nebo náhodné zájemce o umění. Preferujeme osobní kontakt s divákem, spojený s rozhovorem u kávy nebo čaje v prostředí naší galerie. Rádi odpovíme na vaše otázky a připravíme vám nabídku na rozšíření sbírky umění, zkrášlení interiéru obrazy, nebo vás pouze provedeme po vystavených dílech a přiblížíme vám, proč je považujeme za to nejlepší, co české a slovenské malířství aktuálně poskytuje.

Newcomer Dub Gallery — prodejní galerie současného umění

Dub Gallery svým návštěvníkům a zákazníkům poskytuje vždy aktuální výběr z toho nejkvalitnějšího na současné scéně.

Portfolio spolupracujících umělců je tvořeno pečlivě a staví na důvěře v budoucí hodnotu prezentovaných děl. Proto Dub Gallery stále rozšiřuje řady o výtvarníky, kteří budou postupně zařazováni do jejího programu. Tendence se mění poměrně rychle a nových talentů stále přibývá. Proto jsme se rozhodli otevřít dveře dalším umělcům mladé generace a zdynamizovat tím naši nabídku. V sekci Newcomer budete moci poznat výtvarníky, se kterými právě navazujeme spolupráci a budete se s nimi setkávat stále častěji také v budoucnosti. Doufáme, že se v galerii osvědčí a stanou se našimi novými plnohodnotnými členy. Věříme, že vás naši "Newcomer" zaujmou stejně jako nás. Poznejte budoucnost Dub Gallery již dnes.

Partneři

Exkluzivním partnerem je BMW Stratos Auto, které zajišťuje pro klienty galerie Limousine Service luxusními vozy BMW.

Stratos Auto

440 audio je český výrobce luxusních designových gramofonů. Nejvyšší kvalita zvuku a jemné řemeslné zpracování.

fond

Dub Gallery na facebooku
YouTubeInstagram