Martin Knut – Sme snom veĺkého spáča

Akryl na plátne
Šírka: 100 cm
Výška: 120 cm
Dub Gallery na facebooku
YouTubeInstagram