O autorovi / životopis

Kristina Mésároš

Kristina Mésároš: životopis

Kristina Mésároš

Kristína Mésároš, ArtD. vyštudovala grafiku na VŠVU v Bratislave v ateliéri Vojtecha Kolenčíka patrí k stále výraznejšiemu prúdu súčasných mladých maliarov, ktorých tvorba sa rozvíja bez viditeľného napojenia na aktuálne trendy a všeobecné tendencie maľby. V jej prístupe k umeleckej tvorbe prevažuje motivácia vyjadrovať a popisovať vnútorný svet namiesto komentárov a reflektovania veľkých spoločenských tém súčasnosti. Kristínine obrazy sú založené predovšetkým na príbehu. Často vo svojich dielach rozvíja myšlienku hľadania vnútornej slobody a životného zmyslu, najmä prostredníctvom poetických fantazijných výjavov, v ktorých významnú úlohu zohráva prírodné prostredie v interakcii s figúrou. Zameriava sa aj na neustály dialóg medzi dospelým človekom a jeho detskou predstavivosťou (napr. séria Lovci a zberači, Jeden svet nestačí). Krajina hľadania sa neustále mení, okrem anonymných detských "zberačov" sú protagonistami konkrétni (i keď neznámi) ľudia so skutočnými tvárami, alebo naopak, tajomní vzdialení rybári a lovci. V sérii malieb Tiché miesta je pre autorku hlavným motívom objavovanie a prisvojovanie si nového životného priestoru. Do obrazov vkladá príbehy konkrétnych miest, ktoré sú bežne prehliadané či skryté - opustený zrub v lese, rozbitý bazén, či brána, ktorá nikam nevedie. V aktuálnom cykle sa opäť zameriava na postavu, pričom zásadný posun nastáva v chápaní krajiny, ktorú do najvyššej možnej miery abstrahuje. Neustále je výrazne prítomný autorkin sklon k naratívnosti, postavy však už s divákom komunikujú menej priamočiaro. Prvotná reprezentácia veselosti a "ľahkosti bytia" postáv z nájdených dobových fotografií sa mení na intímny vnútorný monológ, alebo dôverný dialóg. Žiara, ktorá figúry obklopuje, akoby bola ochrannou aurou, ktorá nepúšťa nepozvaného diváka hlbšie k tajomstvu vnútorného sveta. Divák sa na chvíľu stáva nevideným pozorovateľom, ktorý odpočúva útržky z nevyslovených viet a myšlienok neznámych, dávno neprítomných ľudí, prenesených do prostredia imaginatívnych krajín plných zvláštneho jasu. Maľba Kristíny Mésároš je výzvou pre diváka k zapojeniu imaginácie a aktivizovaniu tých miest vo svojej mysli, ktoré dokážu vnímať krásu opustených bunkrov a bazénov, nadviazať dialóg s tichými lovcami svitania, či vnútorných monológov nikdy nepoznaných ľudí.

Dub Gallery na facebooku
YouTubeInstagram