O autorovi / životopis

Ján Vasilko

Ján Vasilko: životopis

Ján Vasilko

2003 - 2005 – Fakulta Umení, KVUaI Košice, Ateliér súčasného obrazu doc.A. Szentpétery, ak. mal. prof. R. Sikora
2003 - VŠVU Bratislava, Ateliér maľby prof. D. Fischer
2004 - AVU Praha, Ateliér maľby doc. V. Skrepl
1999 - 2003 – Fakulta Umení, KVUaI Košice Ateliér súčasného obrazu doc. A. Szentpétery
1994 - 1998 – Škola úžitkového výtvarníctva Košice, odbor grafika

Ocenenia

2005 - Cena O. Čepána ( mladý výtvarník roka)
2008 - Cena za 2. miesto VÚB Banky, Maľba 2008
2009- Cena Strabag Artaward International, Viedeň
2010- Finalista ceny NG 333 a skupiny ČEZ , Národní galerie , Praha
2012- Cena za 2. miesto VÚB Banky, Maľba 2012

Rezidencie

2005 - ISCP Studios, New York
2009 – Strabag Art Studios, Wien
2009 – FKSE Studios, Budapešť
2016- Maltator- Stadtgalerie Gmund in Kärntner

Samostatné výstavy - výběr

 • 2016- Strict Machine, Kabinet, Bratislava
  Neue Arbeiten, Maltator- Stadtgalerie, Gmund in Kärnten
 • 2015- Všetko môže byť lepšie, Aukčná spoločnosť Soga, Bratislava
  Od súmraku do úsvitu, Galéria Z, Bratislava
 • 2014- Geometrical Code 2, Galéria Médium, Bratislava, spolu s A.Szentpéterym
  Strana železných, Galéria Koňiareň, Trebišov
 • 2013- Keometria, Pálffyho Palác, GMB Bratislava
  Mojim milým Pražanúm, DEA ORH Gallery, Praha
  Old Future, Pyecka Gallery, Košice
 • 2012- Der Code der Geometrie, Galéria Slovenského inštitútu, Berlín
  Pětiletka, spolu s Monikou Vrancovou, Galerie města Blansko, Blansko u Brna
  La Citta, Galeria Anteprima contemporarea, Rím
 • 2010- Návrhy na 1. Múzeum Súčasného umenia na Slovensku
  Wannieck Gallery, Brno
  Visions, Suppan contemporary, Viedeň
  Viennafair, s Galériou Space, Viedeň
  Návrhy na 1. Múzeum Súč. umenia na Slovensku ( Selection) , Galéria Space Bratislava
  King of Kešice, Kressling Gallery, Bratislava
 • 2009 – Utopia and Visions from Eastern Europe, Strabag Haus, Viedeň
  Podivuhodné maľby z exotického východu Slovenska ,Galéria AM 180 Praha
  Kríza – Nekríza Strana Železných nezastavuje výrobu, Galéria M++, Bratislava
 • 2008 - Ideal City Subteren, Michalovce
  Rýchlostná páka letiacich vidiel a Kokosový kompót, Kasárne Kulturpark, Košice
 • 2007 - Potulky Porúrým, City Gallery, Miskolcz
  Strana Železných oslavuje 4. výročie, Nitrianska galéria, Nitra
  Replace, SiemensArtLab, spolu s T. Džadoňom a B. Klímovou, Viedeň
 • 2006 - Kingkong hral v Hongkongu Pingpong, Múzeum V. Lofflera, Košice
  Štúdie Utopických Veží, GMB, Mirbachov Palác, Bratislava
 • 2005 - Strana Železných, Galerie AM180, Praha
Dub Gallery na facebooku
YouTubeInstagram