O autorovi / životopis

Edvardas Racevičius

Edvardas Racevičius: životopis

Edvardas Racevičius

Jeho tvorba rezonuje predovšetkým v Nemecku, kde v súčasnosti pôsobí.

Výtvarné štúdiá absolvoval na škole E. Balsys Gymnasium of Arts. Na podobu jeho tvorby mali vplyv tak katolícka tradícia jeho krajiny s typickými náboženskými drevorezmi a skulptúrami, miestna mytológia s častými odkazmi na archetypálny vzťah človeka a stromu (v rozprávkach či legendách), ako aj blízky kontakt s umelcom Viliusom Orvydasom, ktorý ho priviedol k sochárskej práci s drevom. 

Istý čas študoval teológiu na Pedagogickej Univerzite vo Vilniuse, kým sa v roku 1997 natrvalo obrátil k sochárstvu a naštaroval intenzívnu umeleckú kariéru.

V roku 2002 sa presťahoval do Nemecka (Greifswald), kde žije a pracuje dodnes.

Od roku 2001 autor absoloval desať autorských samostatných výstav, zúčastňoval sa kolektívnych výstav, tvorivých pobytov a sympózií.

Dub Gallery na facebooku
YouTubeInstagram