Martin Knut – Sme snom veĺkého spáča

Akryl na plátně
Šířka: 100 cm
Výška: 120 cm
Dub Gallery na facebooku
YouTubeInstagram