Martin Knut – Pocta osmim červených štvoruholníkom

Akryl na plátně
Šířka: 60 cm
Výška: 60 cm
Dub Gallery na facebooku
YouTubeInstagram