Martin Knut – Cítiť sa strateným je ľudské

Acrylic on canvas
Width: 100 cm
Height: 120 cm
Dub Gallery na facebooku
YouTubeInstagram