About artist / CV

Edvardas Racevičius

Edvardas Racevičius: curriculum vitae

Edvardas Racevičius

Výtvarné studium absolvoval na škole E. Balsys Gymnasium of Arts. Na podobu jeho tvorby měli vliv jak katolické tradice jeho krajiny s typickými nábožženskými dřevořezbami a sochami, místní mytologie s častými odkazy na archetypální vztah člověka a stromu (v pohádkách a legendách), stejně tak i blízký kontakt s umělcem Viliem Orvydasem, který ho přivedl k sochařské práci se dřevem.

Jeden čas studoval teologii na Pedagogické Univerzitě ve Vilniusu, dokud se v roce 1997 natrvalo vrátil k sochařství a nastartoval intenzivní uměleckou kariéru.

V roce 2002 se přestěhoval do Německa (Greifswald), kde žžije a pracuje dodnes.

Od roku 2001 autor absolvoval deset autorských samostatných výstav, zúčastnil se kolektivních výstav, tvořivých pobytů a sympózií.

Dub Gallery na facebooku
YouTubeInstagram