Edvardas Racevičius – Socha 2

Výška: 40 cm
Dub Gallery na facebooku
YouTubeInstagram