O autorovi / životopis

Dávid Baffi

 • 06-015 – Dávid Baffi

  06-015

  Akryl na plátně

  Šířka: 240 cm
  Výška: 190 cm

 • 07-015 – Dávid Baffi

  07-015

  Akryl na plátně

  Šířka: 200 cm
  Výška: 140 cm

 • 11-014 – Dávid Baffi

  11-014

  Akryl na plátně

  Šířka: 200 cm
  Výška: 140 cm

 • 14-014 – Dávid Baffi

  14-014

  Akryl na plátně

  Šířka: 240 cm
  Výška: 150 cm

 • 04-016 – Dávid Baffi

  04-016

  Akryl na plátně

  Šířka: 240 cm
  Výška: 70 cm

 • 05-016 – Dávid Baffi

  05-016

  Akryl na plátně

  Šířka: 240 cm
  Výška: 70 cm

 • 06-016 – Dávid Baffi

  06-016

  Akryl na plátně

  Šířka: 120 cm
  Výška: 100 cm

 • Bez názvu 2 – Dávid Baffi

  Bez názvu 2

  Akryl na plátně

  Šířka: 80 cm
  Výška: 65 cm

 • 01 - 017 – Dávid Baffi

  01 - 017

  Akryl na plátně

  Šířka: 280 cm
  Výška: 100 cm

 • 016 – Dávid Baffi

  016

  Akryl na plátně

  Šířka: 280 cm
  Výška: 130 cm

 • Bez názvu – Dávid Baffi

  Bez názvu

  Uhel na papíře

  Šířka: 150 cm
  Výška: 250 cm

Dávid Baffi: životopis

Dávid Baffi

David Baffi je jednou z nejvýraznějších osobností současné slovenské malby. Patří k představitelům skupiny tzv.. csudaiovcov, kteří spoluvytvářely podobu slovenského umění po roce 2000. Mnozí absolventi studia v IV. ateliéru malby prof. Ivana Csudaia na VŠVU z let 2005 - 2009 jsou již dnes považováni za "klasiky současné mladé malby, jejichž tvorba spoluformuje aktuální trendy a indikuje další směrování uměleckého dění. Baffi ve svém uměleckém programu neustále hledá vlastní definici hranic abstrakce, v jejímž rámci jsou pro něj výchozími struktury hmoty, vlastnosti barev a modelovací schopnosti světla přenášeny do vizuálního jazyka malby. Každé zviditelněné gesto jeho tvůrčího procesu tlumočí výsledek racionální malířské analýzy. Formální kvality obrazů odkazují k modernistické tradici gestické malby - ke spontánnímu a ráciem neřízenému malířskému projevu. Při bližším prozkoumání však odhalují svůj zásadní rozměr - promyšlené komponování barev a tvarů a odsledovatelné stopy interakcí hmoty v čase a prostoru, připomínající až animační fázování pohybu. Jeho kompozice se dají nazvat "choreografiemi" tahů štětce, pohybů, které vedou k silnému vizuálnímu efektu prolínání a přerůstání rovin a tvarů v prostoru (většinou) velkorozměrového plátna. Každý z Baffiho obrazů má svůj původ v konkrétním vizuálním zážitku, který je následně modifikován prostřednictvím počítačové grafiky a (nebo) upravený autorským zásahem při přenášení na plátno. Předloha se analyticky rozpadá do fragmentů, roviny se překrývají a znovu spojují v nových útvarech. Autor v rámci maleb divákovi poskytuje malé náznaky, body cíleně přitahující pohled, které sám nazývá "šperky". Prostřednictvím nich umožňuje divákovým očím zachytit původní tvar a rozvinout ho ve vlastní imaginaci.

Diana Majdakova

Dub Gallery na facebooku
YouTubeInstagram