Továrna na absolutno

3. 11. 2017 se v prostorách pelhřimovské Dub Gallery uskuteční od 18 hodin vernisáž výstavy slovenského malíře konkrétní formy Jána Vasilka, nazvaná Továrna na absolutno. Název výstavě dal její kurátor Petr Vaňous, který vycházel z Vasilkovy fascinace industriální architekturou, geometrií, abstrakcí a zemědělskými stroji.

Ján Vasilko se narodil na konci sedmdesátých let v malém zemědělském městě Humenné v tehdejším Československu. Již jako malý kluk sedával za barákem, aby pozoroval zemědělské stroje a později je kreslil do svého bloku. Lineární podoba, kterou jim přisuzoval, jako by definovala jeho budoucí směřování. Zjednodušování a fascinace byly hnacím motorem umělce, jehož hlava je permanentně plná inspirace, touhy a malířské vášně.

Ján Vasilko při své tvorbě vychází ze svého nitra. Jak sám říká „Vždy maľujem sám seba.“. Jeho hlava je jako nezastavitelná továrna chrlící jeden absurdní obraz za druhým. Vasilkovy vize i realita vytváří konexe, které naléhají na jeho génia. Ján Vasilko tak maluje, protože musí. Nedokáže žít jinak a ani nechce. Malba se pro něj stala závislostí. Malbou je natolik posedlý, že skrze ni uniká z reality, aby se pohroužil do práce s tvary, liniemi a symboly.

Podle Petra Vaňouse, kurátora výstavy, vyrůstají základní východiska malířské tvorby Jána Vasilka ze dvou zdrojů. Prvním je fascinace výrobními a formulačními procesy (reklama, marketing). Vasilka zajímá tvarování hmoty, ohýbání a elasticita znaků v grafických programech stejně jako průmyslová barevnost produktů či prvosignální efekt značek a hesel. Stejně tak ho zajímají vzorníky pro grafická studia, z kterých jsou formulována nová vizuální spojení jako neustále se reprodukující message směrem k divákovi-klientovi-zákazníkovi. Druhým východiskem jsou atributy (architektura, místní průmysl, zemědělství, hokej, církev, folklor, konzum) spojené s regionem Košic a východního Slovenska. Jsou to do znaků přepsané, odhmotněné ikony odkazující na identitu místa, na jeho specifika a teritoriální zvláštnosti.

Výstava Továrna na absolutno bude v Dub Gallery k vidění až do 31. 12. 2017.

Ján Vasilko (nar. 1. 11. 1979 v Humenném, ČSSR)

Patří do výrazné malířské generace nastupující na slovenskou scénu v prvním desetiletí 21. století (společně s B. Sirkou, L. Dovičákovou nebo M. Lányim).

V l. 1999-2005 absolvoval Fakultu umenia Technickej univerzity v Košicích (prof. R. Sikora, doc. A. Szentpétery). V r. 2003 pobýval studijně na VŠVU v Bratislavě (prof. D. Fischer) a v r. 2004 na pražské AVU (doc. V. Skrepl).

V r. 2003 založil v Košicích společně s Petrem Králikom apolitické a recesistické uskupení Stranu Železných.

Vystavuje pravidelně od r. 2003 na Slovensku i v zahraničí, často také v ČR.

Naposledy jsme se mohli setkat s jeho pracemi na rozsáhlejší samostatné pražské výstavě KEometrie (Oslo, Retro, Pedro a Porno navštívili Brno) v The Chemistry Gallery (2017).

fond

Dub Gallery na facebooku
YouTubeInstagram