Synergie Argišta Alaverdyana v Dub Gallery

16. března 2018 v 19 hodin budou v pelhřimovské Dub Gallery otevřeny dveře nové abstraktní výstavy pražského malíře Argišta Alaverdyana, mladé naděje této galerie, zaměřené na současné umění. Výstava, která bude v Dub Gallery k vidění až do konce dubna, nese název Synergie.

Argist Alaverdian

Jak říká sám Alaverdyan „Název Synergie odkazuje na situaci, kdy výsledný účinek současně působících složek je větší nežli souhrn účinků jednotlivých složek. Ve smyslu jednotlivých obrazů samých, kdy je často mojí snahou propojení několika protichůdných prvků dohromady, ale i ve smyslu kombinace několika obrazových souborů dohromady v rámci instalace.“.

Alaverdyan i kurátor výstavy Petr Vaňous jsou si velmi dobře vědomi významu Alaverdyanovy tvorby, která velmi precizně a promyšleně vyvíjí abstraktní výrazy, vycházející z aktuálních problematik či se rodí na základě snahy o svébytnou reflexi dobových reálií či jejich koncepčních tendencí. Hlavním námětem Alaverdyanovy tvorby se tak stává komunikace a její a priori digitální forma. Kde se rodí, kdo se jí účastní, jaké má formy, jak vypadá prostředí, v němž se odehrává. To všechno jsou jen zlomky myšlenek, se kterými se Alaverdyan pouští do práce.

Dle slov kurátora výstavy, Petra Vaňouse, se „autorova pozornost zaměřila na konstrukci „rozhraní“, tj. konstituci přechodů, hranic a způsobů oddělování ploch a tím vytváření nových

způsobů (malířského i významového) formátování v rámci (obrazového) formátu. Podobně fungují také vizuální přesmyčky mezi linií, která buď vymezuje nějaké území (hranice plochy), nebo vyznačuje trasu pohybu (okruh, obvod).“

V dřívějším Alaverdyanově díle můžeme nalézt reminiscenci na stolní deskové hry, které byly postupně rozpracovávány až zplodily náměty nové, či transformovaly původní. Každý jeden soubor tohoto malíře totiž přímo či nepřímo navazuje na celek předchozí. Odráží se od něj, kritizuje jej, či se inspiruje. Znalost Alaverdyanových starších děl se tak stává výhodou při nazírání na díla nová. Alaverdyan jako by při své tvorbě objevoval vlastní limity a zkoumal principy a zákonitosti svého myšlení. Hledání dokonalých paradigmat se stalo hnacím motorem jeho malířského přístupu. Díky sledu korekcí chyb, oprav, i nově nalezených motivů, vytváří umělec jedinečné napětí mezi autorským záměrem a realizací. Je to hra mezi koncepcí a finální podobou obrazu. Pokud se důsledně zaměříte na jeho dílo, pak pochopíte, jak důležitá je v celém procesu jeho tvůrčí činnosti cesta jednotlivého díla a malířových svébytných myšlenkových pochodů. Ona hra však nekončí u jednotlivých obrazů.

Celek výstavy je nadstavbou jednotlivých děl. Stává se aktivním polem, v němž se podle Vaňouse „strukturují a formátují pokaždé jinak nastavené vztahy mezi jednotlivostmi. Princip hry je tu podržen, pouze je překlopen do jiné roviny své působnosti. Odehrává se, nebo lépe, může se odehrát (je to forma nabídky), mezi projektem, coby instalací, a divákem. Ten totiž svým fyzickým vstupem do projektu-instalace-prostředí, vstupuje zároveň do hry, v níž svou přítomností a svým aktivizovaným vědomím projekt operativně proměňuje a dotváří.“

vernisáž

  • 2018 01 DG Argist Alaverdian JPG LR 3851 preview
  • 28872468 1440402092737385 5334861126723854882 n
Dub Gallery na facebooku
YouTubeInstagram